Bygget - Mammuthus

Et spesielt hus

Arkitekten har hentet inspirasjon fra mammut-jegernes fangsthytte og kirkebygget som i sin tid sto i området. Bygget er reist i tre, og utstillingssalen til høyre har takflis i gran som taktekke.

Mammuthus ligger 420 m over havet og har en fantastisk utsikt til sentrale deler av Mjøsområdet. Fra stedet kan en se et rikt kulturhistorisk område med hele 10 kirkebygg!!
 
Velkommen Huset Utstillinger Selskapslokaler Kart Kontakt